minasymptom.se är en tjänst som erbjuder en kollektiv datainsamling för symptom av pågående sjukdomsutbrott i Sverige

Genom att rapportera in dina symptom bidrar du till att kartlägga förändringar av sjukdomssymptom i vårt samhälle. All information som samlas in är anonym och möjliggör för alla intresserade att kunna ta del av informationen som samlats in.

Sverige karta

Vanliga frågor

Karta med ett förstoringsglas
  • Tjänsten minasymptom.se bedrivs som ett öppet projekt, med öppen källkod och öppen data. Detta betyder att all data som samlas in är tillgänglig för alla. Det finns inget vinstdrivande intresse bakom tjänsten. Kostnader i form av tid och tjänstens hittills små materiella kostnader täcks av donationer från initiativtagarna.

  • Vi tror på idén att vi kollektivt kan komma mycket längre än enskilt. Vi tror även på att med en bättre statistik kan både vården och medborgarna bättre skydda befolkningen.

  • Vi lagrar ej och ber dig inte om någon personlig information eller uppgifter som kan kopplas till en enskild person.

  • Svaren sparas i Google's moln. Varje dag sammanställs inkomna rapporter. Regioner med minst 5 inrapporteringar publiceras. Det ger möjlighet för andra att göra fler analyser.

  • För att vi som skapat tjänsten tror den kan vara till nytta för att hantera nuvarande och framtida sjukdomar. Möjliga intressenter kan till exempel vara forskare, myndigheter, offentliga och privata vårdverksamheter, eller andra privata initiativtagare som oss.

  • “Mina symptom” är framtagen av ett gäng professionella IT specialister som tror på solidaritet och värnar om sina medmänniskors hälsa.

Kontakta oss

Email: minasymptom@gmail.com